sympozjum terapii hiperbarycznej

Sympozjum hiperbarycznej terapii tlenowej

Firma AHA Hyperbarics uczestniczyła w 24 Sympozjum Hiperbarycznej Terapii Tlenowej w Rijece.

Sympozjum odbyło się 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Klinicznym Szpitala w Rijece (Chorwacja) i zostało zorganizowane przez Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk, Szpital kliniczny w Rijece, Wydział Medycyny Uniwersytetu w Rijece oraz Chorwackie Stowarzyszenie Medyczne.

Podczas Sympozjum zostało przedstawionych wiele ciekawych referatów. Dr Igor Barković z Centrum Klinicznego Szpitala (Rijeka) mówił o zaletach medycyny hiperbarycznej, która „(…) zajmuje się podawaniem tlenu pod ciśnieniem, jako lekarstwem i jest kolejnym wyspecjalizowanym obszarem medycyny, który pokrywa się z medycyną nurkowania. Oba obszary mają te same podstawy fizyczne i fizjologiczne oraz prawa i zasady”.

Pasquale Longobardi, M. D. z Ravenna Hyperbaric Center (Włochy) opowiadał głównie o pomocy medycznej na stanowisku pracy nurkowej. Wspomniał także o ulubionym sporcie Włochów – Moto GP i o tym, w jaki sposób zawodnicy używają hiperbarycznej komory tlenowej podczas treningów. Przedstawił również przypadek zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu urazów związanych z urazami sportowymi.

Dr Jacek Kot, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz przewodniczący Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Podwodnego i Baromedycznego (EUBS), zwrócił uwagę na ciężkie infekcje leczone tlenoterapią hiperbaryczną. Powiedział, że „(…) najlepsze wyniki leczenia pacjentów zaobserwowano w tych przypadkach, w których stosuje się podejście multimodalne. Intensywna terapia, antybiotyki, leczenie chirurgiczne i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia HBOT przy użyciu dużej dawki tlenu”.

Uczestnicy Sympozjum mogli także wejść do komory wieloosobowej i przetestować jej możliwości.