Działanie komór hiperbarycznych

Tlenoterapia hiperbaryczna, ang. HBOT, od ponad pół wieku jest używana w profilaktyce wielu dolegliwości oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia. Wszystkie choroby powodowane przez niedokrwienie i niedotlenienie oraz te, których objawem jest obrzęk (opuchlizna tkanek lub nerwów) mogą być z powodzeniem leczone z użyciem HBOT.

Działanie biologiczne

 • neurogeneza – proces tworzenia nowych komórek nerwowych,
 • wazokonstrykcja – zwężenie naczyń krwionośnych,
 • angiogeneza – proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych,
 • wzrost aktywności układu immunologicznego poprzez wpływ na leukocyty,
 • nasilenie aktywności fibroblastów,
 • zwiększenie syntezy kolagenu,
 • zabijanie bakterii beztlenowych,
 • wzmocnienie działania antybiotyków.

Działanie terapeutyczne

Hiperbaryczna Terapia Tlenowa (HBOT) na przestrzeni lat znalazła szerokie zastosowanie w wielu gałęziach medycyny. Często stanowi podstawową formę terapii, w innych przypadkach – leczenie alternatywne lub uzupełniające.

Wskazania przyjęte przez Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej:

 • zatrucie tlenkiem węgla,
 • zespół zmiażdżenia,
 • profilaktyka osteoradionekrozy (obumarciu kości) po ekstrakcji zęba,
 • osteoradionekroza żuchwy i innych kości,
 • radionekroza tkanek miękkich (cystitis),
 • choroba dekompresyjna,
 • zator gazowy,
 • infekcje beztlenowcami lub mieszane z udziałem beztlenowców,
 • zespół stopy cukrzycowej,
 • przeszczepy skóry i płaty skórne zagrożone martwicą,
 • popromienne zapalenie jelit/odbytnicy,
 • popromienne uszkodzenia tkanek miękkich,
 • nagły niedosłuch,
 • owrzodzenia wynikające z niedokrwienia,
 • przewlekłe zapalenie kości,
 • neuroblastoma typu IV,
 • encefalopatia po niedotlenieniu,
 • postępowanie chirurgiczne i implanty w napromieniowanych tkankach (profilaktyka),
 • poradiacyjne uszkodzenie krtani i OUN,
 • zespół reperfuzyjny po zabiegach naczyniowych,
 • doszczepienie kończyn,
 • oparzenia powyżej 20% powierzchni ciała oraz oparzenia II stopnia,
 • ostre zaburzenia niedokrwienne oczu,
 • trudno gojące się rany wtórne do procesu zapalnego,
 • martwicze zapalenie jelit.

Pozostałe wskazania rozszerzone przez American Commitee of Hyperbaric Medicine (ACHM):

 • grzybice,
 • niedowłady i porażenia nerwów,
 • migrenowe bóle głowy,
 • ostry epizod choroby wieńcowej,
 • choroby naczyń krwionośnych mózgu,
 • stwardnienie rozsiane,
 • mózgowe porażenie dziecięce.

Zalecenia sformułowane przez ACHM nie w pełni potwierdzone klinicznie:

 • choroba wrzodowa,
 • choroba Leśniewskiego-Crohna,
 • stany zapalne jelit,
 • zapalenie wątroby,
 • choroby naczyń (Burgera, naczynia siatkówki),
 • encefalopatia w wyniku niedokrwienia,
 • niedokrwistość,
 • zapalenie ucha zewnętrznego,
 • zapalenie śródpiersia po sternotomii.

Zatwierdzone wskazania dla komór hiperbarycznych AHA Flex

Autyzm

Na zaburzenia autystyczne (autyzm) składa się szerokie spektrum zaburzeń neurorozwojowych (występujące pod wspólną nazwą spektrum autystyczne – ang. ASD), które charakteryzuje się ograniczonymi i powtarzalnymi zachowaniami z towarzyszącym niedorozwojem umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Spektrum autystyczne to statyczne zaburzenie neurologiczne, którego do tej pory nie udało się wyleczyć.

Niedokrwienie twardówki lub jej zanik

Zewnętrzna powłoka oka, twardówka, chroni integralność gałki ocznej. Składa się z włókien kolagenowych, elastynowych oraz glikoprotein i jest prawie całkowicie pozbawiona naczyń krwionośnych. Składniki odżywcze dostarczane są do niej poprzez krążenie podsiatkówkowe i nadtwardówkowe. Niedokrwienie twardówki i jej zanik mogą występować w połączeniu z chorobami całego ciała lub oczu.

Uszkodzenia na skutek zmiażdżenia

Uszkodzenia na skutek zmiażdżenia to różnego typu krwawienia, zasinienia, zespół ciasnoty powięziowej (zwiększone ciśnienie w kończynie górnej lub dolnej, powodujące poważne uszkodzenia mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych i tkanek), złamania, skaleczenia (rany otwarte), uszkodzenia nerwów, wtórne infekcje, zmiażdżone palce oraz inne rany.

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza/zespół bolesnego pęcherza

Zespół bolesnego pęcherza/śródmiąższowe zapalenie pęcherza (ang. PBS/IC) to ogólne określenia dolegliwości klinicznych i patologicznych. Dowiedziono, że terapia tlenem hiperbarycznym jest skuteczna zarówno w leczeniu pacjentów z krwotocznym zapaleniem pęcherza moczowego wywołanym chemioterapią, jak i w przypadku przewlekłego popromiennego zapalenia pęcherza moczowego.

Zespół powstrząsowy (ang. PCS) po niewielkim urazie mózgu

Uszkodzenie mózgu to uraz spowodowany mechaniczną siłą zewnętrzną, np. szybkim przyspieszeniem lub zwolnieniem, zderzeniem, falami uderzeniowymi lub penetracją pociskiem. W następstwie urazu działanie mózgu zostaje tymczasowo lub trwale upośledzone, a uszkodzenia struktury mózgu często można wykryć za pomocą współczesnej technologii obrazowania. Najbardziej powszechne objawy powstrząsowe to bóle i zawroty głowy, obniżona koncentracja, problemy z pamięcią, rozdrażnienie, zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrażliwość na hałasy, zaburzenia osądu, depresja oraz niepokój.

Owrzodzenie w zespole stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych i wyniszczających powikłań cukrzycy. Jednym z objawów jest owrzodzona stopa (w efekcie neuropatii lub choroby tętnic obwodowych kończyny dolnej). Bardzo ważna jest profilaktyka, natomiast leczenie powinno rozpocząć się od zweryfikowania dotychczasowej terapii cukrzyka.

Incydent mózgowo-naczyniowy (ang. CVI) – udar

Spowolniony dopływ krwi do mózgu powoduje śmierć komórek, co może doprowadzić do udaru. Wyróżnia się dwa główne rodzaje udaru: niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu) oraz krwotoczny (spowodowany wylewem). Oba powodują, że część mózgu przestaje funkcjonować prawidłowo. Oznaki i symptomy obejmują m.in. paraliż lub brak czucia w jednej połowie ciała, problemy z rozumieniem lub mówieniem, uczucie wirowania otoczenia czy utrata widzenia w jednym oku. Objawy pojawiają się najczęściej zaraz po wystąpieniu udaru. Jeśli utrzymują się krócej niż 2 godziny – mamy do czynienia z przemijającym atakiem niedokrwiennym (ang. TIA).

Wskazania do niemedycznego zastosowania komory AHA FLEX 18 i AHA FLEX 20

CIAŁO

 • regeneracja,
 • odmłodzenie,
 • poprawa wyglądu,
 • pozytywny wpływ na trawienie,
 • redukcja wagi,
 • poprawa funkcjonowania w wymiarze holistycznym.

UMYSŁ

 • poprawa nastroju,
 • zwiększenie koncentracji przy wysiłku intelektualnym,
 • poprawa funkcji kognitywnych,
 • uspokojenie układu nerwowego, relaks umysłu,
 • redukcja zmęczenia i poziomu stresu,
 • korzystny wpływ na jakość snu.

WYSIŁEK

 • przyspieszenie regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym,
 • obniżenie napięcia mięśni,
 • wzmocnienie i zwiększenie elastyczności więzadeł oraz mięśni,
 • przyspieszenie regeneracji na poziomie komórkowym (poprzez sprawniejsze odprowadzane metabolitów),
 • poprawa wydolności organizmu.

PIĘKNO

 • spowolnienie procesów starzenia się na poziomie komórkowym,
 • zmniejszenie widoczności blizn i cellulitu,
 • zwiększenie elastyczności skóry,
 • poprawa kondycji skóry,
 • redukcja zmian skórnych.